Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2017.04.28
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
18.91МВт

2017-04-28 08:00

Нийлбэр ачаалал
572.08 МВт

2017-04-28 08:00

ДЦС-3:
120.06МВт

2017-04-28 08:00

Хоногийн их ачаалал
743.37 МВт

2017-04-27 21:00

ДЦС-4:
385.73МВт

2017-04-28 08:00

Хоногийн бага ачаалал
508.89 МВт

2017-04-27 06:00

Дархан ДЦС:
29.65МВт

2017-04-28 08:00

Гадна агаарын хэм
7 °C

2017-04-28 08:00

Эрдэнэт ДЦС:
13.49 МВт

2017-04-28 08:00

Импортын чадал
2.71 МВт

2017-04-28 08:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл