Хэл сонгох:   Монгол | English



Хоногийн ачааллын график    2017.09.25
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
19.21МВт

2017-09-26 00:00

Нийлбэр ачаалал
639.49 МВт

2017-09-26 00:00

ДЦС-3:
118.06МВт

2017-09-26 00:00

Хоногийн их ачаалал
745.88 МВт

2017-09-24 20:00

ДЦС-4:
452.34МВт

2017-09-26 00:00

Хоногийн бага ачаалал
497.28 МВт

2017-09-24 07:00

Дархан ДЦС:
20.16МВт

2017-09-26 00:00

Гадна агаарын хэм
0 °C

2017-09-26 00:00

Эрдэнэт ДЦС:
14.2 МВт

2017-09-26 00:00

Импортын чадал
-7.08 МВт

2017-09-26 00:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл