Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2017.10.17
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
21.49МВт

2017-10-17 20:00

Нийлбэр ачаалал
881.19 МВт

2017-10-17 20:00

ДЦС-3:
145.16МВт

2017-10-17 20:00

Хоногийн их ачаалал
879.47 МВт

2017-10-16 20:00

ДЦС-4:
497.04МВт

2017-10-17 20:00

Хоногийн бага ачаалал
576.53 МВт

2017-10-16 05:00

Дархан ДЦС:
31.83МВт

2017-10-17 20:00

Гадна агаарын хэм
0 °C

2017-10-17 20:00

Эрдэнэт ДЦС:
21.93 МВт

2017-10-17 20:00

Импортын чадал
-157.77 МВт

2017-10-17 20:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл