Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2016.09.30
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
20.78МВт

2016-09-30 09:00

Нийлбэр ачаалал
616.22 МВт

2016-09-30 09:00

ДЦС-3:
115.23МВт

2016-09-30 09:00

Хоногийн их ачаалал
746.62 МВт

2016-09-29 20:00

ДЦС-4:
362.75МВт

2016-09-30 09:00

Хоногийн бага ачаалал
465.32 МВт

2016-09-29 04:00

Дархан ДЦС:
27.64МВт

2016-09-30 09:00

Гадна агаарын хэм
0 °C

Эрдэнэт ДЦС:
14.15 МВт

2016-09-30 09:00

Импортын чадал
-48.15 МВт

2016-09-30 09:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл