Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2016.10.26
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
10.96МВт

2016-10-26 08:00

Нийлбэр ачаалал
648.97 МВт

2016-10-26 08:00

ДЦС-3:
136.66МВт

2016-10-26 08:00

Хоногийн их ачаалал
833.14 МВт

2016-10-25 19:00

ДЦС-4:
440.34МВт

2016-10-26 08:00

Хоногийн бага ачаалал
548 МВт

2016-10-25 06:00

Дархан ДЦС:
38.99МВт

2016-10-26 08:00

Гадна агаарын хэм
0 °C

Эрдэнэт ДЦС:
20.61 МВт

2016-10-26 08:00

Импортын чадал
-2.96 МВт

2016-10-26 08:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл