Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2018.03.21
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
21.81МВт

2018-03-21 20:00

Нийлбэр ачаалал
818.7 МВт

2018-03-21 20:00

ДЦС-3:
142.18МВт

2018-03-21 20:00

Хоногийн их ачаалал
845.69 МВт

2018-03-20 20:00

ДЦС-4:
477.48МВт

2018-03-21 20:00

Хоногийн бага ачаалал
584.68 МВт

2018-03-20 05:00

Дархан ДЦС:
33.22МВт

2018-03-21 20:00

Гадна агаарын хэм
1.1 °C

2018-03-21 20:00

Эрдэнэт ДЦС:
21.87 МВт

2018-03-21 20:00

Импортын чадал
-75.45 МВт

2018-03-21 20:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл