Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2016.08.27
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
18.13МВт

2016-08-27 23:00

Нийлбэр ачаалал
574.44 МВт

2016-08-27 23:00

ДЦС-3:
88.11МВт

2016-08-27 23:00

Хоногийн их ачаалал
603.27 МВт

2016-08-26 12:00

ДЦС-4:
393.36МВт

2016-08-27 23:00

Хоногийн бага ачаалал
420.74 МВт

2016-08-26 06:00

Дархан ДЦС:
20.01МВт

2016-08-27 23:00

Гадна агаарын хэм
0 °C

Эрдэнэт ДЦС:
12.14 МВт

2016-08-27 23:00

Импортын чадал
-36.85 МВт

2016-08-27 23:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл