Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2018.05.25
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
15.18МВт

2018-05-25 23:00

Нийлбэр ачаалал
639.8 МВт

2018-05-25 23:00

ДЦС-3:
85.53МВт

2018-05-25 23:00

Хоногийн их ачаалал
683.88 МВт

2018-05-24 22:00

ДЦС-4:
380.89МВт

2018-05-25 23:00

Хоногийн бага ачаалал
448.24 МВт

2018-05-24 05:00

Дархан ДЦС:
19.28МВт

2018-05-25 23:00

Гадна агаарын хэм
13.4 °C

2018-05-26 00:00

Эрдэнэт ДЦС:
11.77 МВт

2018-05-25 23:00

Импортын чадал
-65.37 МВт

2018-05-25 23:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл