Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2018.01.23
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
21.51МВт

2018-01-24 00:00

Нийлбэр ачаалал
865.51 МВт

2018-01-24 00:00

ДЦС-3:
177.09МВт

2018-01-24 00:00

Хоногийн их ачаалал
1020.23 МВт

2018-01-22 19:00

ДЦС-4:
592.85МВт

2018-01-24 00:00

Хоногийн бага ачаалал
717.59 МВт

2018-01-22 05:00

Дархан ДЦС:
43.51МВт

2018-01-24 00:00

Гадна агаарын хэм
-28.8 °C

2018-01-24 00:00

Эрдэнэт ДЦС:
27.86 МВт

2018-01-24 00:00

Импортын чадал
-2.64 МВт

2018-01-24 00:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл