Нийлбэр ачаалал:

2017-01-18 09:00

792.11 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2017-01-17 19:00

969.6 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2017-01-17 05:00

655.54 МВт

Импортын чадал:

2017-01-18 09:00:00

2.71МВт