Нийлбэр ачаалал:

2018-05-23 22:00

695.78 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2018-05-22 22:00

696.37 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2018-05-22 05:00

459.93 МВт

Импортын чадал:

2018-05-23 22:00:00

165.63МВт