Нийлбэр ачаалал:

2017-04-28 08:00

572.08 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2017-04-27 21:00

743.37 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2017-04-27 06:00

508.89 МВт

Импортын чадал:

2017-04-28 08:00:00

3.96МВт