Нийлбэр ачаалал:

2017-09-26 00:00

639.49 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2017-09-24 20:00

745.88 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2017-09-24 07:00

497.28 МВт

Импортын чадал:

2017-09-26 00:00:00

7.08МВт