Нийлбэр ачаалал:

2017-07-26 22:00

641.93 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2017-07-25 22:00

636.98 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2017-07-25 06:00

437.7 МВт

Импортын чадал:

2017-07-26 22:00:00

107.29МВт