Нийлбэр ачаалал:

2017-03-27 10:00

672.68 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2017-03-26 21:00

776.32 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2017-03-26 07:00

521.64 МВт

Импортын чадал:

2017-03-27 10:00:00

37.17МВт