Нийлбэр ачаалал:

2017-02-25 10:00

731.9 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2017-02-24 20:00

889.27 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2017-02-24 06:00

617.37 МВт

Импортын чадал:

2017-02-25 10:00:00

4.91МВт