Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2018.07.16
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
15.22МВт

2018-07-16 23:00

Нийлбэр ачаалал
587.18 МВт

2018-07-16 23:00

ДЦС-3:
87.36МВт

2018-07-16 23:00

Хоногийн их ачаалал
595.64 МВт

2018-07-15 22:00

ДЦС-4:
380.15МВт

2018-07-16 23:00

Хоногийн бага ачаалал
393.32 МВт

2018-07-15 06:00

Дархан ДЦС:
19.35МВт

2018-07-16 23:00

Гадна агаарын хэм
19.4 °C

2018-07-17 00:00

Эрдэнэт ДЦС:
0 МВт

2018-07-16 23:00

Импортын чадал
-31.05 МВт

2018-07-16 23:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл