Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХудалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Нэр Огноо
Тендерийн урилга - “Аюулгүйн сэлбэг материалын нөөц бүрдүүлэх” 2017-06-13
Аюулгүйн сэлбэг материалын нөөц бүрдүүлэх тендерийн урилга 2017-03-15
Шатахууны тендерийн баримт бичиг 2017-03-13
Шатахууны тендерийн урилга 2017-03-13
Интернетийн үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн урилга 2017-03-13
2017- Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-03-13
2016 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016-11-18
2015 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-10
2015 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-10
2015 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-10
2015 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-07-09
2015 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-06-17
2015 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-06-17
2015 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-06-17
2015 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-06-17
2015 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-06-17
Худалдан авах ажиллагаа 2014-11-10
Худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл 2014-11-10
2014 оны эхний 9 сард зохион байгуулагдсан худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-11-10
2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө 2014-11-10