Хэл сонгох:   Монгол | English


Худалдан авах ажиллагаа


Компанийн худалдан авах үйл ажиллагаа

 

 

 

2014 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

 

Худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл


Компанийн 2014 оны худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл

2014 оны эхний 9 сард зохион байгуулагдсан худалдан авах ажиллагааны тайлан


2014 оны эхний 9 сард зохион байгуулагдсан худалдан авах ажиллагааны тайлан

2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө


2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө