Хэл сонгох:   Монгол | English


Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал


Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 

Ноогдол ашгийн хуваарилалт


ТУЗ-ын хараат бус гишүүдийг томилсон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол


2016 оны тогтоол №1: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгож батлах тухай


Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгож батлах тухай

2016 оны тогтоол №2: 2015 оны тайлан тэнцлийн дүнг батлах тухай


2015 оны тайлан тэнцлийн дүнг батлах тухай

2016 оны тогтоол №3: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны ажлын дүнгийн тухай


2016 оны тогтоол №3: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны ажлын дүнгийн тухай

2016 оны тогтоол №4: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсөв батлах тухай


2016 оны тогтоол №4: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсөв батлах тухай

2016 оны тогтоол №5: Ногдол ашиг хуваарилах тухай


2016 оны тогтоол №5: Ногдол ашиг хуваарилах тухай