Системийн хамгийн их ачаалал: 724.75- (2019-05-24 13:00:00); ДЦС-4:18.41-(2019-05-24 13:00:00); ДЦС-3:110.38-(2019-05-24 13:00:00); ДЦС-2:436.76-(2019-05-24 13:00:00); ДДЦС:19.02-(2019-05-24 13:00:00); ЭДЦС:12.39-(2019-05-24 13:00:00);

Author Archives: ДҮТ ХКХ

“Мэдээлэл солилцоо, талархлын өдөрлөг” боллоо

“Эрчим Сүлжээ” ХХК 15 жилийн ойн хүрээнд  “Мэдээлэл солилцоо, талархлын өдөрлөг” арга хэмжээг 2019 оын 5-р сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгийн арга хэмжээнд “Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо”-ны төлөөлөл Эрчим хүчний салбарын хэмнэлтийн бодлого, цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифын өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл хүргэсэн