Системийн хамгийн их ачаалал: 704.78- (2019-07-16 16:00:00); ДЦС-4:0.19-(2019-07-16 16:00:00); ДЦС-3:87.68-(2019-07-16 16:00:00); ДЦС-2:382.67-(2019-07-16 16:00:00); ДДЦС:19.68-(2019-07-16 16:00:00); ЭДЦС:12.49-(2019-07-16 16:00:00);

Author Archives: ДҮТ ХКХ

“РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ, АВТОМАТИКИЙН УХААЛАГ ШИЙДЭЛ” УУЛЗАЛТ-ЗӨВЛӨГӨӨН

Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Диспетчерийн үндэсний төв, цахилгаан үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх үйл ажиллагаа эрхэлж буй 30 гаруй компани байгууллагын 100 гаруй төлөөлөгч оролцож