Системийн хамгийн их ачаалал: 724.75- (2019-05-24 12:00:00); ДЦС-4:18.41-(2019-05-24 12:00:00); ДЦС-3:110.31-(2019-05-24 12:00:00); ДЦС-2:436.76-(2019-05-24 12:00:00); ДДЦС:19.02-(2019-05-24 12:00:00); ЭДЦС:12.39-(2019-05-24 12:00:00);

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТУЗ-ЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ “ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 100 хувь /хувьцааг нь төр эзэмшдэг/ бөгөөд Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолын дагуу  компанийн өмчийн эзэмшигчдийн хувь хэмжээ өөрчлөгдөж, хувьцааны 70 /дал/ хувийг эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 30 /гуч/ хувийг төрийн

Цааш…