Системийн хамгийн их ачаалал: 704.78- (2019-07-16 15:00:00); ДЦС-4:0.19-(2019-07-16 15:00:00); ДЦС-3:87.68-(2019-07-16 15:00:00); ДЦС-2:382.67-(2019-07-16 15:00:00); ДДЦС:19.68-(2019-07-16 15:00:00); ЭДЦС:12.49-(2019-07-16 15:00:00);

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТУЗ-ЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ “ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 100 хувь /хувьцааг нь төр эзэмшдэг/ бөгөөд Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолын дагуу  компанийн өмчийн эзэмшигчдийн хувь хэмжээ өөрчлөгдөж, хувьцааны 70 /дал/ хувийг эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 30 /гуч/ хувийг төрийн

Цааш…