Мэдээллийн ил тод байдал

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2019 оны 1 дүгээр сарын 18 өдөр зохион байгуулж Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоог нэмэх тухай хэлэлцэв.