Мэдээ

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн ажилтнууд Ковид-19 – ийн эсрэг вакцинжуулалтад бүрэн хамрагдлаа

Эрчим хүчний системийн тасралтгүй, хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг техникийн удирдлагаар ханган ажилладаг “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн ажилтнууд 2021 оны 3 сарын 16-ны өдөр Ковид19 – ийн эсрэг вакцинжуулалтад бүрэн хамрагдлаа.

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн инженерүүд Microsoft Power BI онлайн сургалтад хамрагдаж байна

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг дагаад байгууллагуудын үйл ажиллагаа цахимжиж төрөл бүрийн мэдээллийн системүүд нэвтрэхийн хэрээр түүнийг дагаад их хэмжээний өгөгдөл/дата/ цуглаж байдаг.

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны жагсаалтыг шинэчилж байна

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны нэгдсэн жагсаалтыг шинэчлэж байгаа учир өөрийн болон харъяа байгууллагуудынхаа телефон утас, гар утас, цахим шуудангийн хаягийн жагсаалтыг хавсралт маягтын дагуу гаргаж, танай байгуулагад хэрэгцээтэй утасны жагсаалтын тоо ширхэгийн хамт 2020 оны 12-р сарын 22-ны дотор onon@ndc.energy.mn хаягаар илгээнэ үү.