Мэдээ

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

Энэхүү зөвлөлдөх уулзалт нь мэргэжил нэгт инженерүүдийн хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог өргөжүүлэх, харилцан мэдээлэл солилцож туршлага судлах, РХА-ийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах хүрээнд шинэ техник технологийг нэвтрүүлж цаашдын зорилтоо тодорхойлж төлөвлөхөд чухал ач холбогдол нөлөө үзүүлэх уулзалт болсон.

2019 оны шилдэг байгууллага

Монгол Улсын гал голомт болсон эрчим хүчний салбар 2019 онд хийсэн ажлаа дүгнэж, шилдэг байгууллага, шилдэг бүтээн байгуулалт, шилдэг менежер, шилдэг ерөнхий инженер, шилдэг инженер, шилдэг мастер, шилдэг ажилтнуудыг тодрууллаа.

WAMS систем

2019 оныг Эрчим хүчний яам “Ухаалаг Эрчим хүч” болгон зарлаж нийт 130 гаруй ажил хийхээр төлөвлөж бүтээн байгуулалтын болон техник технологийн чиглэлээр олон ажлуудыг хийлээ.

Талархал

Манай инженерүүд Ухаа худаг цахилгаан станцын автоматик, хамгаалалтын тавилд өөрчлөлт оруулж техникийн оновчтой шийдэл гаргаж ажилласны үр дүнд тус станцын тогтвортой ажиллагаа дээшилсэн тул бид бүхэнд албан бичгээр талархал илэрхийлсэн байна.