Мэдээ

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны жагсаалтыг шинэчилж байна

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны нэгдсэн жагсаалтыг шинэчлэж байгаа учир өөрийн болон харъяа байгууллагуудынхаа телефон утас, гар утас, цахим шуудангийн хаягийн жагсаалтыг хавсралт маягтын дагуу гаргаж, танай байгуулагад хэрэгцээтэй утасны жагсаалтын тоо ширхэгийн хамт 2020 оны 12-р сарын 22-ны дотор onon@ndc.energy.mn хаягаар илгээнэ үү.

Эрчим хүчний салбарын гавьяатад хүндэтгэл үзүүллээ

ДҮТ ТӨХХК-ний гүйцэтгэх захирал Г.Балжинням, тэргүүн дэд захирал бөгөөд ерөнхий диспетчер Б.Баатар болон компанийн удирдлагын багийхан Эрчим хүчний салбараас төрсөн Монгол Улсын Аж үйлдвэрийн гавьяат Далхжавын Зоригтыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүллээ.