Category Archives: Мэдээ

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн ажилтнууд Ковид-19 – ийн эсрэг вакцинжуулалтад бүрэн хамрагдлаа

Эрчим хүчний системийн тасралтгүй, хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг техникийн удирдлагаар ханган ажилладаг “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн ажилтнууд 2021 оны 3 сарын 16-ны өдөр Ковид19 – ийн эсрэг вакцинжуулалтад бүрэн хамрагдлаа.