БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭ, ТӨГС ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД

Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хэрэглээ болон үйлдвэрлэлтийг хоногийн 24 цагийн турш тасралтгүй тэнцвэржүүлж ажиллах.

ИмпортМВтНИЙТ:МВтМВт°CМВт

Шинэ мэдээ

Ажлын байрны зар

Loading...