Реле хамгаалалт, автоматикийн албаны дарга
ЧОЙМООГИЙН АМАРСАНАА

ШУТИС-ийг 1997 онд Цахилгаан эрчим хүчний автоматжуулалт мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэйгээр төгссөн. 1997-2001 онд УБЦШСГ-т РХАА-ийн инженер, 2001-2011 онд “ТБЦДС” ХК-д РХАА-ны ахлах инженер, албаны дарга, 2011-2013 онд “ДҮТ” ХХК-ийн РХАА-нд ахлах инженер, 2013-2016 онд “ЦДҮС” ХК-д РХАА-ны дарга, 2016-2018 онд “ДҮТ” ХХК-ийн РХАА-нд нийлмэл реле хамгаалалтын ахлах инженер, 2019 оны 1-р сараас Реле хамгаалалт, автоматикийн албаны даргаар ажиллаж байна.