Ололт амжилт

Он дараалал Нэр хүнд, хүрсэн амжилт, шагнал
2003 оны 5 сар Үндэсний бүтээмжийн шагнал,  “Алтадсан цом”-ыг салбарын хэмжээнд анх удаа Монгол улсын Ерөнхийлөгчөөс гардаж авсан.
2003 оны 12 сар Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооны дээд шагнал “Хэрэглэгчийг хаанд өргөмжилсөн хамт олон” гэсэн цол, өргөмжлөл хүлээн авсан
2004 оны 3 сар Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO9001 стандартыг нэвтрүүлсэн улсын хэмжээнд тав дахь, эрчим хүчний салбарын хэмжээнд анхны  Компани болж, “Гэрчилгээ”-г хүлээн авсан.
2010 оны 6 сар Олон улсын Эдиторал офис, “Шилдэг удирдагчдын клуб”-ын  “36th international award for the best trade name 2010”  шагнал
2010 оны 7 сар Францын “Otherways Management association” клубын  “Технологи, чанар ба шинэ санаачлага”  олон улсын шагнал