Төлөөлөн удирдах зөвлөл

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

“ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 100 хувь /хувьцааг нь төр эзэмшдэг/ бөгөөд Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолын дагуу  компанийн өмчийн эзэмшигчдийн хувь хэмжээ өөрчлөгдөж, хувьцааны 70 /дал/ хувийг эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 30 /гуч/ хувийг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газраас эрх олгосон төрийн байгууллага эзэмших болсон.

Иймд компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 9 гишүүнээр ЭХЯ-ны төлөөлөл 4, ТӨБЗГ–ын төлөөлөл 2,  хараат бус гишүүн 3 байхаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор дараах бүрэлдэхүүнтэй томилогдон ажиллаж байна. Үүнд:

 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  дарга:

ЭХЯ-ны Цахилгааны хэлтсийн дарга Д.Батзориг

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд:

ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн У.Нямгэрэл

ЭХЯ-ны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн Ж.Баттулга

Сангийн яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Жамсрансүрэн

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн Г.Нарангэрэл

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Д.Дариймаа

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүд:

Х.Энхжаргал, Ц.Норовжамц, Б.Сандуйжав

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хороо:

Хорооны дарга Хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц, гишүүнээр Х.Энхжаргал, Б.Сандуйжав нар

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороо:

Хорооны дарга У.Нямгэрэл, гишүүнээр нь Х.Энхжаргал, Ц.Норовжамц нар

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Цалин урамшууллын хороо:

Хорооны дарга Б.Жамсрансүрэн, гишүүнээр Б.Сандуйжав, Х.Энхжаргал нар

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:

“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Д.Алимаа нар тус тус ажиллаж байна.