Талархал

Манай инженерүүд Ухаа худаг цахилгаан станцын автоматик, хамгаалалтын тавилд өөрчлөлт оруулж техникийн оновчтой шийдэл гаргаж ажилласны үр дүнд тус станцын тогтвортой ажиллагаа дээшилсэн тул бид бүхэнд албан бичгээр талархал илэрхийлсэн байна. Тухайн шийдлийг гарган ажилласан Реле хамгаалалт автоматикийн албаны хамт олон болон албаны дарга Ч.Амарсанаад хамт олныхоо өмнөөс талархал илэрхийлэхийн ялдамд цаашдын ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсье.

mcs-document