ХАБ-ын сургалтын үйл ажиллагаа

2020 оны 10 дугаар сарын 3, 4-ний өдрүүдэд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй”-н сургалтыг нийт ажилтнуудын хүрээнд зохион байгууллаа. Тус сургалтыг “Эрчим хүчний хөгжлийн төв”- ийн харьяа Сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш Х.Эрдэмбилэг хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажилтнуудын эрх үүргийн талаар маш сонирхолтой байдлаар зааж манай ажилчид бүрэн идэвхтэй оролцлоо.