Чөлөөт цаг, эрүүл агаарт бид хамтдаа

Чанар, бүтээмжийн багаас ажилтнуудын хамтач уур амьсгалыг бий болгох, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор “Чөлөөт цаг, эрүүл агаарт бид хамтдаа” явган аялалыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээгээр хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэхэд явган явах дадал нь эрүүл мэндийн хамгийн том хөрөнгө оруулалт гэдгийг ойлгуулахад ач холбогдол нь оршино.