Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-ийн Техник хяналтын албанд ажилтан авах тухай зар

ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР

 1. САЛБАРЫН ШУУРХАЙ АЖИЛЛАГААНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил: Цахилгааны инженер, дулааны инженер
 • Мэргэшил:Шуурхай ажиллагааны ажилтан бэлтгэх бүрэн програмаар бэлтгэгдсэн, Шуурхай ажиллагаанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил, шуурхай ажиллагаанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх, салбарын шуурхай ажиллагааны онцлог, нэгдсэн сүлжээний схем, заавар, журмыг сайн мэддэг,
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ, АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил: Цахилгааны инженер
 • Мэргэшил: Реле хамгаалалт, автоматикийн холбогдолтой шийдвэрийг бие даан гаргах чадвартай байх
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил, шуурхай ажиллагаанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх, салбарын шуурхай ажиллагааны онцлог, нэгдсэн сүлжээний схем, заавар, журмыг сайн мэддэг,
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. КИПА-ИЙН ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил:Цахилгааны инженер, Автоматикийн инженер
 • Мэргэшил:Дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн талаар илүү чадвар шаардах
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ ХЯНАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил: Цахилгааны инженер
 • Мэргэшил:Дамжуулах сүлжээний тоноглолын ашиглалт, засварын ажлын туршлагатай
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ХЯНАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил: Цахилгааны инженер
 • Мэргэшил:Түгээх сүлжээний тоноглолын ашиглалт, засварын ажлын туршлагатай
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. ӨНДӨР ХҮЧДЭЛИЙН ТОНОГЛОЛ ХАРИУЦСАН ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил: Цахилгааны инженер
 • Мэргэшил:Өндөр хүчдэлийн чиглэлээр лаборатори, тохируулга хийх
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. МЕТАЛ СУДЛАЛЫН ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил:Металлын инженер
 • Мэргэшил:Метал судлал, боловсруулах, Гагнуурын технологи боловсруулах, Металлографийн шинжилгээ, металлын үл эвдэх сорил зэрэгт мэргэшсэн байх
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. ЗУУХНЫ ХЯНАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил:Дулааны инженер,
 • Мэргэшил:Уурын ба усан халаалтын зуухны дулааны тооцоо хийх чадвартай
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. ТУРБИНЫ ХЯНАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил:Дулааны инженер,
 • Мэргэшил:Турбин болон дагалдах тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, эвдрэл гэмтлийг мэддэг байх.
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ ӨРГӨХ, ЗӨӨХ МЕХАНИЗМ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил:Барилга, механикийн инженер
 • Мэргэшил:Мэргэшсэн инженер
 • Туршлага: Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан, эрчим хүчний салбарт 5-аас дээш жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. НОРМ, НОРМАТИВЫН ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил: Цахилгааны инженер, дулааны инженер
 • Мэргэшил:Барилга байгууламжийн автоматжуулалтын системийн зураг төслийн мэргэшсэн зэрэгтэй байх.
 • Туршлага: Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан, эрчим хүчний салбарт 5-аас дээш жил ажилласан байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. ХЯНАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил: Цахилгаан, мэдээллийн технологи, электроник, автоматикийн инженер
 • Мэргэшил:Эрчим хүч,  мэдээллийн технологи, электроникийн чиглэлээр мэргэшсэн байх
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарт болон мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан, Нэгдсэн сүлжээний хэмжээнд шуурхай ажиллагаатай холбогдолтой шийдвэрийг бие даан гаргах чадвартай, Нэгдсэн сүлжээний горим, шуурхай ажиллагааны онцлогийг сайн мэддэг байх
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх
 1. ДАРАЛТАД САВ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭ ХАРИУЦСАН ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР
 • Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Мэргэжил:ДЦС-ын ашиглалтын инженер, дулааны инженер
 • Мэргэшил:Эрчим хүчний технологи, техник хэрэгсэлийн талаар өндөр мэдлэгтэй, ашиглалт төлөв байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай байх
 • Туршлага: Эрчим хүчний салбарын онцлогийг мэддэг, Эрчим хүчний салбарт тухайн чиглэлд 10-аас доошгүй жил ажилласан байх.
 • Тусгай шаардлага: Мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байх

———————————————————————————————————–

ХОЛБОО БАРИХ:

 • Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц. Буянбадрах
 • Ажлынутас: 976-7004-1371#480
 • Гарутас: 976-99192753
 • Факс: 976-7004-3467

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх
 • Боловсролын үнэмлэх, диплом, сертификат
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Анкет /Төрийн албан хаагчийн анкет/
 • 3 үеийн намтар
 • 2 хувь цээж зураг /сүүлийн 3 сарын дотор авсан байх/

ЖИЧ: МАТЕРИАЛЫГ ЗӨВХӨН ЦАХИМ ШУУДАНГААР ХҮЛЭЭН АВНА.

ЦАХИМ ШУУДАН:Buyanbadrakh.ts@ndc.energy.mn