Skip to content

Үнэлгээний хорооны хараат бус/хөндлөнгийн/ гишүүнийг шалгаруулж хамтран ажиллах тухай

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК нь 2023 оны худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-т заасны дагуу хамтран ажиллах төрийн бус байгууллага, иргэдийг урьж байна. 

Жич: Иргэн нь ХАА-ны чиглэлийн аль нэг ТББ-д харьяалагддаг байх шаардлагатай.