Skip to content

ISO 9001:2015

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Эрчим хүчний Диспетчерийн зохицуулалтын үйлчилгээг Монгол улсын хуулийн хүрээнд, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нийцүүлнэ.

ISO:9001-2015-Д СТАНДАРТЫН ДАВТАН БАТАЛГААЖУУЛАХ АЖЛЫГ ХИЙЛГЭЖ ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ХҮЛЭЭН АВЛАА

Диспетчерийн үндэсний төв ТӨХХК нь Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартыг анхлан 2003 онд  хэрэгжүүлснээр МУ-ын хэмжээнд эхний 5-д, Эрчим хүчний салбартаа анхны байгууллага болж байсан.

  • 2003-2006 онуудад ISO:9001 СТАНДАРТ
  • 2008-2011 онуудад ISO:9001-2008 СТАНДАРТ
  • 2011-2014 онуудад ISO:9001-2008 СТАНДАРТ
  • 2018-2021 онуудад ISO:9001-2015 СТАНДАРТ
  • 2021-2024 онуудад ISO:9001-2015 СТАНДАРТ-ыг хэрэгжүүлсэн байгууллага билээ.