Skip to content

MNS ISO/IEC 17020:2013

ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭС

 • 2013

  Реле хамгаалалтын лабораторыг байгуулав

 • 2014

  OMICRON CMC 356 сургалтад хамрагдав.

 • 2015

  OMICRON CMC 356 төхөөрөмжийн техник хангамжийг сайжруулав.

 • 2016

  Боловсон хүчний чадварыг хөгжүүлэв.