Системийн хамгийн их ачаалал: 724.75- (2019-05-24 12:00:00); ДЦС-4:18.41-(2019-05-24 12:00:00); ДЦС-3:110.31-(2019-05-24 12:00:00); ДЦС-2:436.76-(2019-05-24 12:00:00); ДДЦС:19.02-(2019-05-24 12:00:00); ЭДЦС:12.39-(2019-05-24 12:00:00);

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-н дэргэдэх үйлдвэрчний эвлэлийн хороо нь 2001 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш хамтын гэрээг тасралтгүй байгуулан ажиллаж байна.