Системийн хамгийн их ачаалал: 741.73- (2019-08-24 23:45:00); ДЦС-4:389.81-(2019-08-24 23:45:00); ДЦС-3:89.62-(2019-08-24 23:45:00); ДЦС-2:17.81-(2019-08-24 01:00:00); ДДЦС:36.47-(2019-08-24 23:45:00); ЭДЦС:0-();

Эрчим хүчний системийн ачаалал

Хоногийн ачааллын мэдээ

Дулааны цахилгаан станцуудын харьцуулсан мэдээ

Том хот суурингийн ачаалал