“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн ажилтнууд Ковид-19 – ийн эсрэг вакцинжуулалтад бүрэн хамрагдлаа

Эрчим хүчний системийн тасралтгүй, хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг техникийн удирдлагаар ханган ажилладаг “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн ажилтнууд 2021 оны 3 сарын 16-ны өдөр Ковид19 – ийн эсрэг вакцинжуулалтад бүрэн хамрагдлаа.

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн инженерүүд Microsoft Power BI онлайн сургалтад хамрагдаж байна

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг дагаад байгууллагуудын үйл ажиллагаа цахимжиж төрөл бүрийн мэдээллийн системүүд нэвтрэхийн хэрээр түүнийг дагаад их хэмжээний өгөгдөл/дата/ цуглаж байдаг.