Дууссан: МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ШИНЖЭЭЧ ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Байгууллагын дотоод хэрэгцээний болон эрчим хүчний салбарын ирээдүйд хөгжүүлэгдэх системүүдийн шаардлагуудыг гаргаж, мэдээллийн сангийн бүтэц зохион байгуулалт холбоо зэргийг зохион байгуулж, эрчим хүчний салбарын мэдээллийн технологийн хөгжлийн нэгдмэл чиг хандлагыг тодорхойлох

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ

2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ДҮТ ХХК-ний Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр Компанийн дүрэмд өөрчлөлт орж Төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болсон.

Дууссан: СУДАЛГАА ХӨГЖЛИЙН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Эрчим хүчний диспетчерийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг хэвийн найдвартай, эдийн засгийн үр ашигтай, шуурхай явуулахад шаардлагатай мэдээлэл холбооны технологи болон бусад ухаалаг инновацийн шийдлүүдийг судлах, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, техник технологийн шинэчлэлтэй холбоотой үнэлэлт дүгнэлт өгөх, үйл ажиллагааг сайжруулах судалгаа шийдэл боловсруулах