“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.

Дууссан: ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Диспетчерийн зохицуулалтын шуурхай ажиллагааны шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж,  АТС /Автомат телефон станц/–ын холбооны техник хэрэгсэл, түүний хуваарилах байгууламж, холбооны шилэн кабель, физик кабель, холбооны худаг, сувагчлалын хэвийн найдвартай ажиллагаа, бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хариуцах.