“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.

Мэдээллийн технологи, Реле хамгаалалтын бодлогын баримт бичиг

Монгол улсын Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 12-р сарын 31-ны өдрийн №335 тоот тушаалаар “Эрчим хүчний салбарт баримтлах мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичиг 2019-2023” батлагдлаа. Эрчим хүчний салбарын ТЗЭ-ч байгууллагууд мөрдлөг болгон ажиллана уу. Татах Татах Татах

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

Энэхүү зөвлөлдөх уулзалт нь мэргэжил нэгт инженерүүдийн хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог өргөжүүлэх, харилцан мэдээлэл солилцож туршлага судлах, РХА-ийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах хүрээнд шинэ техник технологийг нэвтрүүлж цаашдын зорилтоо тодорхойлж төлөвлөхөд чухал ач холбогдол нөлөө үзүүлэх уулзалт болсон.

2019 оны шилдэг байгууллага

Монгол Улсын гал голомт болсон эрчим хүчний салбар 2019 онд хийсэн ажлаа дүгнэж, шилдэг байгууллага, шилдэг бүтээн байгуулалт, шилдэг менежер, шилдэг ерөнхий инженер, шилдэг инженер, шилдэг мастер, шилдэг ажилтнуудыг тодрууллаа.

WAMS систем

2019 оныг Эрчим хүчний яам “Ухаалаг Эрчим хүч” болгон зарлаж нийт 130 гаруй ажил хийхээр төлөвлөж бүтээн байгуулалтын болон техник технологийн чиглэлээр олон ажлуудыг хийлээ.