Системийн хамгийн их ачаалал: 726.08- (2019-06-20 23:00:00); ДЦС-4:10.31-(2019-06-20 23:00:00); ДЦС-3:45.25-(2019-06-20 23:00:00); ДЦС-2:392.53-(2019-06-20 23:00:00); ДДЦС:18.55-(2019-06-20 23:00:00); ЭДЦС:12.33-(2019-06-20 23:00:00);

“Ухаалаг эрчим хүч – 2019” жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Монгол улсын эрчим хүчний системд ухаалаг тогтолцоо бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашиг дээшлүүлэх зорилгоор ЭХЯ-наас 2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон зарлаж, зорилтод түвшний 33 ажлыг баталсан. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь хуулиар хүлээсэн системийн болон арилжааны чиг үүргийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.

Төрийн соёрхолт инженер Д.Нацагням ДҮТ ХХК-ийн хамт олонд лекц уншлаа

Төрийн соёрхолт инженер Н.Нацагням ДҮТ ХХК-ийн хамт олонд лекц уншлаа. Компанийн захиргаа үе шаттайгаар олны танил, нэр хүндтэй илтгэгч нарыг урьж хамт олондоо ёс суртахуун, хариуцлага, манлайлалын чиглэлээр лекцүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Хамгийн эхний лекцээр Төрийн Соёрхолт инженер Н.Нацагнямыг урьж, “Байгуулгын соёл, ажлын хариуцлагад нийгмийн тогтолцоо хэрхэн нөлөөлдөг” тухай сонирхолтой лекцийг 2018 оны

Цааш…