Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-н нийт ажиллагсдын хурал болж өндөрлөв.

ДҮТ ХХК-ийн 2018 оны хагас жилийн тайлангийнхурал 2018 оны 07-р сарын 09-нд болов.Хурлыг нийт ажилчдад ЗУХ-ын хэлтсийн дарга товч танилцуулсан ба “ДҮТ” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Балдорж нийт ажилчдад эхний хагас жилийн ерөнхий үйл ажиллагааны талаар нэмэлт мэдээлэл тодруулга хүргэж мөн сүүлийн хагас жилд анхаарах ажлын чиг үүргийг өглөө. Эхний хагас жилд идэвх санаачлага гарган, манлайлан

Read More

Диспетчерийн зохицуулалтын 2015 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын хүрээнд ДҮТ ХХК-иас хийсэн гол ажил: 2015-2016 оны өвлийн их ачааллын батлагдсан горимыг мөрдүүлэн хяналт тавьж  ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээний диспетчерийн зохицуулалт, ДЦС-уудын ЦЭХ, ДЭХ-ний түгээлтийн мэдээг маягтын дагуу боловсруулж ЭХЯ-нд хүргүүлсэн. Улсын хилээр импортлон оруулж ирсэн цахилгаан эрчим хүчний мэдээллийг бэлтгэж ЭХЯ-нд тогтмол хүргүүлж ажиллав. ТБНС-ний  2015 оны 11 дүгээр  сарын цахилгаан

Read More