Ажлын байр

Дууссан: ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Диспетчерийн зохицуулалтын шуурхай ажиллагааны шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж,  АТС /Автомат телефон станц/–ын холбооны техник хэрэгсэл, түүний хуваарилах байгууламж, холбооны шилэн кабель, физик кабель, холбооны худаг, сувагчлалын хэвийн найдвартай ажиллагаа, бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хариуцах.

Хяналт мэдээллийн систем /СКАДА/-ийн сүлжээний инженер ажилд авна

Эрчим хүчний нэгдсэн системийн диспетчерийн удирдлага, хяналт мэдээллийн системийн хэвийн найдвартай ажиллагаанд системийн техник, програм хангамж, сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.