1996 оны 10 сар

Төвийн эрчим хүчний системийг татан буулгаж, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЭХУГ-ын Диспетчерийн алба болон үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн