2002 оны 10 сар

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Барилга хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газраас “Эрчим хүчний барилгын зураг төсөв хийх” тусгай зөвшөөрөл авав.