2004 оны 4 сар

Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO9001 стандартыг нэвтрүүлсэн улсын хэмжээнд тав дахь, эрчим хүчний салбарын хэмжээнд анхны Компани болж, “Гэрчилгээ”-г хүлээн авсан.