2006 оны 1 сар

Цахилгааны спот зах зээлийн арилжааг нэвтрүүлсэн.