2007 оны 6 сар

Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2001 стандартыг нэвтрүүлсэн.