2011 оны 1 сар

Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2001 стандартын хугацааг сунгасан.