Нийлбэр ачаалал:

2020-06-05 08:00

515.54 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2020-06-04 12:00

711.66 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2020-06-04 05:00

469.42 МВт

Импортын чадал:

2020-06-05 08:00:00

0.9МВт