Нийлбэр ачаалал:

2021-01-17 17:00

1046.77 МВт

Хоногийн их ачаалал:

2021-01-16 19:00

1205.36 МВт

Хоногийн бага ачаалал:

2021-01-16 07:00

900.06 МВт

Импортын чадал:

2021-01-17 17:00:00

4.86МВт