Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2018.10.23
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
21.21МВт

2018-10-23 19:00

Нийлбэр ачаалал
887.47 МВт

2018-10-23 19:00

ДЦС-3:
140.37МВт

2018-10-23 19:00

Хоногийн их ачаалал
877.45 МВт

2018-10-22 20:00

ДЦС-4:
472.63МВт

2018-10-23 19:00

Хоногийн бага ачаалал
598.88 МВт

2018-10-22 05:00

Дархан ДЦС:
33.05МВт

2018-10-23 19:00

Гадна агаарын хэм
3.3 °C

2018-10-23 19:00

Эрдэнэт ДЦС:
20.29 МВт

2018-10-23 19:00

Импортын чадал
-177.72 МВт

2018-10-23 19:00

Эрдэнэт ҮДЦС:
34.29 МВт

2018-10-23 19:00


Мэдээ мэдээлэл