Тушаал шийдвэр

Нэр Огноо
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №110 2016-08-30
Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам батлах тухай №104 2016-08-30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №102 2016-08-30
Хяналтын камерын ашиглалтын журам батлах тухай №91 2016-07-07
Эрх олгох тухай №81 2016-06-07
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №52 2016-04-07
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №51 2016-04-07
Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай №36 2016-03-11
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах №22 2016-02-24
Техникийн комисс томилох тухай №16 2016-02-15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №17 2016-02-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №18 2016-02-08
Компанийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016-02-05
Ажлын хэсэг томилсон тухай тушаалууд 2015-10-01
Комисс томилох тухай 2015-06-12
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-06-12
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-06-12
Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл 2015-06-12
Хүүхэд асрах хугацааг сунгах тухай 2015-06-12
Урамшуулал олгох тухай 2015-06-12
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-03-19
Ажлын хэсэг томилох тухай 2015-03-12
Техникийн комисс томилох тухай 2015-02-10
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-01-22
Комисс томилох тухай 2015-01-09