Хэл сонгох:   Монгол | EnglishТөлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал

Нэр Огноо
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-11-16
Компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин 2017-11-16
Компанийн 2017 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа 2017-11-16
Компанийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах 2017-11-16
Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дэмжих тухай 2017-11-16
Компанийн 2016 оны үйл ажиллагаа, диспетчерийн зохицуулалт 2017-11-16
Компанийн зарим журмыг батлах тухай 2017-11-16
Эд хөрөнгийг актлахыг зөвшөөрөх тухай 2017-11-16
Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, тэнцэлд аудитын дүгнэлтийн тухай 2017-11-16
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийг дэмжих тухай 2017-11-16
Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гүйцэтгэх захирлын хөлсөөр ажиллах гэрээ,компанийн 2016 эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт 2017-11-16
Эрчим хүчний салбарын зохион байгуулалттай арга хэмжээний зардлыг батлах тухай 2017-11-16
Арилжааны зохицуулалтын 2017 оны 1 дүгээр улирлын тайлан 2017-11-16
Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд өгсөн аудитын дүгнэлт 2017-11-16
Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-11-16
Зардал урьдчилан гаргахыг зөвшөөрөх тухай 2017-11-16
Нэгдсэн сүлжээний 2016-2017 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа 2017-11-16
Системийн аваари эсэргүүцэх автоматикийн тухай 2017-11-16
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2017-11-16
Компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин 2017-11-16
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2017-11-16
Компанийн 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2017-11-16
Компанийн 2017 оны зардлын болон худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөөг батлах тухай 2017-11-16
Ашиглалтын хугацаа дууссан эд хөрөнгийг актлах, зарим эд хөрөнг 2017-11-16
Арилжааны зохицуулалтын 2017 оны эхний хагас жилийн тайлан хурал 2017-11-16
2017-2018 оны өвлийн их ачааллын горим төлөвлөлт, горимын тооцоо 2017-11-16
ТУЗ-ын бүрэлдэхүүн 2016-11-03