Хоногийн ачааллын график    2018.12.14
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
22.06МВт

2018-12-14 15:00

Нийлбэр ачаалал
883.75 МВт

2018-12-14 15:00

ДЦС-3:
143.36МВт

2018-12-14 15:00

Хоногийн их ачаалал
1027.02 МВт

2018-12-13 19:00

ДЦС-4:
562.62МВт

2018-12-14 15:00

Хоногийн бага ачаалал
738.12 МВт

2018-12-13 05:00

Дархан ДЦС:
44.13МВт

2018-12-14 15:00

Гадна агаарын хэм
-7.7 °C

2018-12-14 15:00

Эрдэнэт ДЦС:
27.38 МВт

2018-12-14 15:00

Импортын чадал
-3.33 МВт

2018-12-14 15:00

Эрдэнэт ҮДЦС:
32 МВт

2018-12-14 15:00


Мэдээ мэдээлэл