Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2021 оны улсын тооллого

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ээлжит тооллогыг улс орон даяар энэ сарын 1-нээс ирэх сарын 1 хүртэл цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн тооллогод 2021 оны 11-р сарын 1-нээс өмнө үүсгэн байгуулсан өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид toollogo.1212.mn цахим хуудсаар хамрагдана.

ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хөгжүүлэлтийн багийг удирдан зохион байгуулах Технологийн судалгаа хийн систем нэвтрүүлэх Дэд системийн архитектур, шийдэл боловсруулах Технологийн (програмчлалын хэл, фреймворк) онцлогт тохирсон оновчтой шийдэл гаргах

Дууссан: ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР

ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР: Байгууллагын Хяналт мэдээлэл, холбоо, тоолуур, компьютер мэдээллийн системийн цахим тоног төхөөрөмжүүдийн онцлогийг сайн мэддэг байх

Авилгатай тэмцэх газрын сургалтын материал

Авлигатай тэмцэх газар нь авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэх ажил, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах, энэ хуульд заасан этгээдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгах чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан, төрийн тусгай байгууллага мөн.