Үнэлгээний хорооны хараат бус/хөндлөнгийн/ гишүүнийг шалгаруулж хамтран ажиллах тухай

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК нь 2022 оны худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-т заасны дагуу хамтран ажиллах төрийн бус байгууллага, иргэдийг урьж байна.

Дууссан: ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР

Хөдөлмөрийн болон гэрээний эрх зүйчээр 5-с доошгүй жил ажилласан байх, Эрчим хүчний салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болно. Хөдөлмөрийн болон гэрээний эрх зүйн чиглэлээр шүүх хуралдаанд нэхэмжлэгч болон хариуцагчаар оролцож байсан туршлагатай байх.

Дууссан: ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД АЖИЛТАН АЖИЛД АВАХ ТУХАЙ ЗАР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хөгжүүлэлтийн багийг удирдан зохион байгуулах Технологийн судалгаа хийн систем нэвтрүүлэх Дэд системийн архитектур, шийдэл боловсруулах Технологийн (програмчлалын хэл, фреймворк) онцлогт тохирсон оновчтой шийдэл гаргах